RDW

RDW, Rijksdienst voor Wegverkeer, is in 1949 ontstaan om alle procedures omtrent keuring en inspectie van voertuigen gelijk te trekken. Voorheen regelde de Technische dienst van de Rijksverkeersinspectie en het Bureau Inschrijvingen Motorrijtuigen en Aanhangwagens van Rijkswaterstaat dit per provincie. In 1951 werd tevens een taak van de RDW kentekens te registreren. Sinds 1996 is de RDW zoals wij deze nu kennen, een zelfstandig bestuursorgaan van de overheid. De naam Rijksdienst voor Wegverkeer wordt niet langer meer gevoerd, men spreekt nu over de RDW.
 

RDW kenteken en rijbewijs registratie

RDW staat bekend om de volledigheid en betrouwbaarheid van het kentekenregister. Daarnaast is houdt de RDW kentekenregisters altijd actueel.
Sinds 1 juli 2008 behoort het kenteken register bij het stelsel van basisregisters die in Nederland gebruikt worden. De RDW levert een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op een transparante manier tegen zeer lage tarieven. Naast particulieren kunnen ook bedrijven bij de RDW terecht voor informatie.

RDW gaat vanaf 1 januari 2012 de registratie van kilometerstanden bijhouden. Hiermee neemt de RDW de taak van NAP, Stichting Nationale Auto Pas, over. Wanneer zal uw kilometerstand doorgegeven worden aan de RDW? RDW neemt uw kilometerstand op bij opname van voertuigen in de bedrijfsvoorraad, bij het wijzigen van tenaamstelling en bij onderhoud en reparaties boven een nog nader vast te stellen bedrag. De RDW gaat hiermee fraude met kilometerstanden efficient aanpakken. Fraude is hierdoor makkelijker en sneller op te sporen. Nu al is iedere auto in Nederland is bekend bij de RDW. Vanaf het stadium van productie tot het belanden op de sloop wordt de auto door de RDW gecontroleerd. Het bijhouden van kilometerstanden is een logische taak voor de RDW.

RDW APK keuring

RDW keuring van de APK. Een periodieke keuring waarvan de meeste mensen de RDW kennen. Tevens is het APK keuren één van de belangrijkste taken van de RDW. De RDW keuring houdt het verkeer veilig en controleert op milieu eisen die de APK in de keuringseisen vastlegt. De RDW stelt ieder jaar de APK keuringseisen bij, echter de basis zoals op www.apkkeuringseisen.nl vermeld blijft vrijwel altijd gelijk.
De RDW keurt niet alle auto's zelf. Dit wordt gedaan door RDW gekeurde bedrijven. Deze autobedrijven, garages en APK keurstations voeren de APK keuring van alle voertuigen in Nederland uit. De RDW keurt dit weer door middel van steekproeven. Het aantal steekproeven ligt in de meeste gevallen onder de 5% van alle APK keuringen.

RDW taken en activiteiten
•    RDW regelt de toelating op de Nederlandse en Europese markt van voertuigen en voertuigonderdelen
•    RDW APK keuring: periodieke keuring op de technische staat van voertuigen
•    RDW erkende bedrijven zoals garages en keurstations worden door de RDW gecontroleerd en staan onder het toezicht van de RDW
•    RDW kenteken registratie en registratie van andere gegevens    
•    RDW kenteken, rijbewijs voorziening

RDW keuringen en registratie zijn onmisbaar voor de Nederlandse overheid. Door de APK is veiligheid op de weg en besparing van het milieu mogelijk. De APK keuringseisen die de RDW maakt voorkomen u als automobilist tevens boetes. De APK keuring zorgt ervoor dat uw auto een periodieke controle heeft op de basis van uw auto. Reparaties kunnen hierdoor tijdig uitgevoerd worden door APK keurstations, autobedrijven en garages. De APK en de APK keuringseisen worden door de RDW nauwlettend gecontroleerd, daarnaast zijn alle auto's bekend bij de RDW.