APK keuringseisen voor uitlaat en uitlaatgassen

Naast veiligheid stelt de APK Keuring eisen ten behoeve van het milieu. De meting verschilt per brandstof van de auto:

  • Bij dieselmotoren wordt de uitstoot van roet gemeten
  • Bij benzine motoren wordt de uitstoot van CO2 gemeten en de zogenaamde 4-gas-test. Tijdens deze test wordt de meting verricht met stationair draaiende motor en bij een verhoogt toerental. Bij de APK keuring wordt gekeken naar de verhouding tussen verschillende uitlaatgassen. Deze wordt uitgedrukt in de Lambda-waarde en moet tussen de 0,97 en 1,03 zijn.

Daarnaast wordt tijdens de APK keuring gekeken of de uitlaat niet lekt, dus dicht is. Roestplekken op de uitlaat geven vaak een indicatie van een lek. Door de uitlaat kort met een doek dicht te houden kunt u een lek horen. Een sissend geluid wijst vaak op lekkage. Uilaatgassen zijn heet, draag altijd beschermende kleding en raadpleeg een expert voordat u testen uitvoert. Kleine lekken zijn te repareren met speciale kit of aluminium tape.
Ook kijkt de monteur die de APK keuring voor u uitvoert of de uitlaat goed vast zit. Zelf kunt u hier ook een controle op uitvoeren. Bij een lekke uitlaat zult u een zwaarder geluid horen, met name tijdens optrekken. Of de uitlaat vast zit kunt u eenvoudig voelen door deze heen en weer te bewegen met uw hand. Let op: wanneer u gereden heeft blijft de uitlaat erg lang heet. Controleer daarom altijd met beschermende kleding tegen hitte.