APK keuringseisen voor de spiegels

Voor de spiegels zijn duidelijke regels opgesteld. Hieronder volgen de APK keuringseisen voor spiegels.

  • Binnenspiegel dient aanwezig te zijn en in goede staat. APK keuringseis is dat de spiegel niet verweerd mag zijn en het glas heel.

  • Op de linkerbuitenspiegel zijn dezelfde APK keuringseisen van toepassing als de keuringseisen op de binnenspiegel.

  • De linkerbuitenspiegel moet verstelbaar zijn. Indien binnen geen functie hiervoor aanwezig is, is een te openen bestuurdersraam een vereiste en moet spiegelverstelling werken.