APK

APK Auto Periodieke Keuring, de APK is een keuring waarbij eisen aan de staat van voertuigen gesteld worden. De APK wordt in heel Europa toegepast dus ook in Nederland moet uw auto ieder jaar of iedere 2 jaar APK gekeurd worden. De RDW stelt regels op waar uw voertuig aan dient te voldoen. Deze regels zijn in grote lijnen altijd gelijk. Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw medeweggebruikers is zorg dragen voor onderhoud aan uw auto van belang. De APK keuring keurt uw auto op de belangrijkste punten. Een roestplekje op uw achterklep zal geen problemen opleveren bij de APK echter remschijven die vervangen moeten worden of weinig profiel op uw banden zullen bij de APK tot afkeuring leiden.

APK in Nederland

APK keuring is de Nederlandse naam voor de keuring van voertuigen zoals door heel Europa vastgesteld. Per voertuig en per jaar kan de inhoud van de keuring anders zijn. APK voor nieuwe auto's op benzine volgt pas 4 jaar na aanschaf en daarna 2 maal om de 2 jaar. Vervolgens dienen ze ieder jaar gekeurd te worden. Nieuwe auto's op diesel of LPG dienen na 3 jaar voor het eerst APK gekeurd te worden en daarna meteen jaarlijks APK gekeurd zijn. APK keuring van uw auto die ouder is dan 30 jaar geschiedt om de 2 jaar.
Is uw auto na de einddatum van de APK niet opnieuw gekeurd dan kunt u een boete krijgen. U mag tot 2 maanden na de einddatum uw auto aan de openbare weg parkeren echter na deze periode dient de auto op privé terrein te staan en mag niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De auto dient dan tevens geschort te worden van de APK. Indien u dit niet doet ontvangt u automatisch een boete voor het in bezit hebben van een auto zonder APK.
Is uw auto niet APK gekeurd maar nog binnen de 2 maanden na de laatste keuringsdatum dan mag u enkel nog rijden naar de dichtstbijzijnde APK keurstation waar de auto APK gekeurd dient te worden.

APK keuringseisen.

De APK keuring stelt eisen aan onder andere de volgende onderdelen. Deze onderdelen worden op de site verder behandeld.

•    Algeme APK keuringseisen
•    APK keuringseisen voor spiegels
•    APK keuringseisen voor de vooruit
•    APK keuringseisen voor vergrendeling
•    APK keuringseisen voor wielophanging
•    APK keuringseisen voor verlichting
•    APK keuringseisen voor carrosserie
•    APK Keuringseisen remmen
•    APK Keuringseisen voor autogordels
•    APK Keuringseisen voor registratie
•    APK Keuringseisen voor stuurinrichting
•    APK Keuringseisen voor uitlaat en uitlaatgassen
•    APK Keuringseisen voor wielen   

De meeste van bovenstaande APK keuringseisen kunt u zelf gemakkelijk doornemen. U weet dan direct waar uw auto aan moet voldoen bij de APK keuring en hoe u afkeuring van uw auto kunt voorkomen. APK keuringseisen, helder over de APK.